Sposoby płatności

Kupujący może uregulować należność za zamówiony towar w następujący sposób:

- regulując płatność w momencie odbioru przesyłki (maks. wartość przesyłki 2000 zł).

W przypadku płatności przelewem towar zostaje wysłany po wpłynięciu należności na konto.
10 1020 3802 0000 1802 0008 8401 (bank PKO BP)
Czas na dokonanie przelewu wynosi 14 dni od złożenia zamówienia - brak wpłaty w tym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.